ebook Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi - Tomasz Musialski,Kamil Stefaniak

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat: skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu. W książce znajdziesz m.in. omówienie: zasad powstania zakładu typu podstawowego, budowlanego, agencyjnego oraz usługowego; okoliczności, które nie prowadzą do powstania zakładu; zasad przypisywania zysku do państwa źródła z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych; metod unikania podwójnego opodatkowania; kwestii związanych z oddelegowaniem pracowników do świadczenia pracy w zagranicznym zakładzie. W sposób praktyczny – poprzez zastosowanie formuły pytań i odpowiedzi – zostały przedstawione podstawowe problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem obowiązków podatkowych przedstawionym powyżej zakresie. W opracowaniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: Czy zlecenie prac podwykonawcom wpływa na powstanie zakładu budowlanego? Czy mieszkanie pracownika spółki położone na terytorium Polski może stanowić zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorstwa? Czy zakaz konkurencji świadczy o zależności przedstawiciela? Czy spółka transparentna podatkowo może stanowić zakład? Jak rozliczyć stratę podatkową zakładu? Czy likwidacja zakładu ma wpływ na prawo do rozliczenia straty? Na czym polega szacowanie cen transferowych w relacji z zagranicznym zakładem? Czy dla transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem oraz zagranicznym zakładem powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej? Jak określić rezydencję podatkową pracowników na gruncie krajowych regulacji? Jak opodatkować wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do zagranicznego zakładu? Jakie koszty uzyskania przychodów zastosuje zakład pracy, oddelegowując pracownika do pracy za granicę? Autorzy uwzględnili najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Publikacja odnosi się także do zasad określonych w Konwencji MLI (Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r.), dotyczących opodatkowania zysków zakładu zagranicznego. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz przedsiębiorców różnych branż.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj