ebook Zacieranie granic. Szkice o kulturze, edukacji i sztuce -

Zacieranie granic. Szkice o kulturze, edukacji i sztuce

Prezentowana publikacja zawiera wybór artykułów-szkiców autorów, którzy podjęli się przedstawienia zagadnienia przenikania perspektyw: edukacyjnej, kulturowej i estetycznej w różnych odniesieniach (etycznych, ekonomicznych, artystycznych, technologicznych i innych). To przenikanie, związane z tytułowym zacieraniem granic, określa głów-ny rys pracy, jakim w założeniu miał być jej interdyscyplinarny charakter. Zgadzam się z tezą L. Koczanowicza, który podkreśla konieczność interdyscyplinarnego podejścia w naukach społecznych oraz humanistyce i twierdzi, że ,,nawet przy ich technologicznym zorientowaniu okazuje się, że pozostając w obrębie swych granic, nie są one w stanie wypełnić funkcji, które same przed sobą stawiały. Potrzebują wsparcia innych pokrewnych dyscyplin, po to, aby realizować własne posłannictwo”1. Tak więc opis – analiza wybranego wycinka rzeczywistości (społecznej, kulturowej, edukacyjnej) – może stanowić efekt świadomego łączenia dokonań różnych dyscyplin jako punktów odniesienia lub rezerwuaru pojęć i analogii używanych pragmatycznie, także do analiz mniej lub bardziej ,,potocznych tekstów” ze ,,świata w zasięgu ręki”.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj