ebook Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia - Amanda Michalska,Damian Michalski

Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia

Celem niniejszej monografii jest przybliżenie czytelnikowi wybranych niepożądanych, zarówno z punktu widzenia procesu resocjalizacji jaki i funkcjonowania jednostek penitencjarnych, zachowań występujących w polskich zakładach karnych albowiem nadal polski system penitencjarny poszukuje optymalnych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie odsetek skazanych powracających do przestępstwa. Niniejsza publikacja ma na celu wypełnienie luki w polskiej literaturze przedmiotu, stanowi także przyczynek do dalszej dyskusji, gdyż nie sposób na kartach jednej monografii przedstawić wszystkich niepożądanych zjawisk występujących w polskich zakładach karnych. (Fragment wstępu)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj