ebook Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku - Stanisław Gołąb,Maria Chrzanowska

Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku

Trzecia monografia, oparta na tym samym co dwie poprzednie materiale, stanowiącym losową, reprezentatywną próbę z populacji dzieci i młodzieży Krakowa, jest opracowaniem, którego autorzy stawiają sobie za cel analizę procesu wzrastania dzieci krakowskich z punktu widzenia kinetyki i dynamiki oraz dymorfizmu płciowego, a także zmian z wiekiem proporcji ciała i relacji wzrostowo-wagowych. Za bardzo cenne w tej pracy, zwłaszcza w świetle trudności i ograniczeń w uzyskiwaniu takich danych, uważamy poddane analizie zmienne dotyczące dojrzewania płciowego chłopców i dziewcząt krakowskich. Za niezbędne uznaliśmy także pokazanie – z jednej strony – współczesnej populacji dzieci i młodzieży Krakowa na tle populacji innych miast Polski oraz danych ogólnopolskich, z drugiej strony – tendencji przemian, którym podlegały cechy rozwoju somatycznego i dojrzewania w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj