ebook Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych (e- book z suplementem elektronicznym) - Irena Majsterkiewicz

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych (e- book z suplementem elektronicznym)

Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Pozwala również na archiwizowanie tych dokumentów w porządku wymaganym przez ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe. Forma opracowania – gotowy wzorzec zarządzenia – ułatwi zarządzającym firmą stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego. Praktyczna forma prezentacji zagadnień – szczegółowe zestawienie w tabelach – ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnej informacji. W instrukcji zamieszczono obieg dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z obszarów takich, jak: - finanse i księgowość, - kadry i płace, - zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, inwestycji, materiałów, produktów, robót i usług, - gospodarka towarowa, - środki trwałe w budowie i gospodarka środkami trwałymi, - gospodarka mieszkaniowa, - usługi wewnętrzne, - inwentaryzacja, - szkody i ubezpieczenia majątkowe. Suplement elektroniczny (format MS Word), ułatwi stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego – daje możliwość uzupełnienia instrukcji o indywidualne dane, zapis, wydruk. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Stan prawny – czerwiec 2018 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj