ebook Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego - Agnieszka Sopińska,Piotr Wachowiak

Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne stanowi intrygujący, a zarazem pełen wyzwań obszar dociekań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Pierwsi z nich na co dzień muszą zmagać się z imperatywem podejmowania wielu decyzji w kwestii celów, strategii rozwoju i sposobów konkurowania organizacji w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu, drudzy natomiast stają przed wyzwaniem opisu i wyjaśnienia tej jakże złożonej i turbulentnej rzeczywistości. Celem nadrzędnym zarządzania strategicznego jest dążenie do ograniczenia niepewności oraz poszukiwanie i dostarczenie takich modeli oraz narzędzi praktycznych, które ułatwią zarządzanie rozwojem organizacji. Zarządzanie strategiczne to subdyscyplina naukowa, która podlega ciągłej ewolucji, stanowiąc swego rodzaju odzwierciedlenie danych czasów, ich wyzwań i dokonań. Ogół wiedzy składający się na zarządzanie strategiczne najczęściej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujących w danym okresie szkół i nurtów teoretycznych. Książka jest efektem pracy wielu Autorów, co czyni ją dziełem wielowątkowym, interdyscyplinarnym i otwartym na poszukiwania. Wspólnym mianownikiem zawartych w monografii treści jest przedmiot rozważań - zarządzanie strategiczne. Autorzy koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na współczesnych wyzwaniach zarządzania strategicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj