ebook Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej -

Wyzwania i perspektywy zarządzania przedsiębiorstwami w nowej rzeczywistości gospodarczej

Czas pandemii zmienił warunki funkcjonowania organizacji, ale nie pozbawił ich siły i możliwości rozwoju. Sytuacja ta jest zauważalna na poziomie globalnym, europejskim i krajowym. Dynamika otaczającej nas rzeczywistości jest trudna do interpretacji dla różnych grup przedsiębiorstw. W monografii podjęto próbę analizy i oceny powstałych uwarunkowań, z jakimi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż, w tym również firmy rodzinne. Autorzy, odpowiednio do badanych przedsiębiorstw, przedstawiają gospodarcze skutki pandemii COVID-19 i wskazują na narzędzia, które mogą ukierunkować działania menedżerów w nowej rzeczywistości gospodarczej oraz napędzać ich strategię. Monografia jest przeznaczona dla kadry zarządzającej różnego typu organizacji oraz dla pracowników naukowych zainteresowanych problematyką zarządzania. Może służyć jako literatura uzupełniająca dla doktorantów i studentów kierunku zarządzanie – wzbogaci ich wiedzę o problematyce zarządzania oraz zachęci do poszukiwania skutecznych metod kierowania organizacjami w złożonym, zmieniającym się otoczeniu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj