ebook Wyznaczniki współczesnych organizacji. -

Wyznaczniki współczesnych organizacji.

Współczesny świat polityki i biznesu kreuje złożone i niepowtarzalne wyzwania dla organizacji. Rozwój organizacji zależy w coraz większym stopniu od utalentowanych, aktywnych,zaangażowanych pracowników. Ewolucja organizacji pracy zmierza w kierunku autonomizacji oraz tworzenia elastycznych form pracy.Rosną zatem wymagania co do kwalifikacji i kompetencji personelu.Pracownicy opierają swój sukces zawodowy na zdobywaniu wiedzy, kreują nowe wzory kariery zawodowej, mają świadomość znaczenia procedur myślowych ukierunkowanych na identyfikację zmian w niepewnym otoczeniu. Posiadanie aspiracji nie wystarczy, niezbędne staje się dążenie do budowania swojej pozycji przywódcy, a to wymaga ciągłego kształcenia i wykazywania umiejętności strukturyzowania informacji płynących z otoczenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj