ebook Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej. Zadania - Jan Misiak,Leszek Kielski,Piotr Tereszkowski,Zdzisław Tereszkowski

Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej. Zadania

Uwaga! Wersja elektroniczna nie posiada dodatkowych materiałów. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz może być przydatny dla innych kierunków technicznych. Należytemu zrozumieniu i opanowaniu teorii zawartej w cytowanych bądź innych pozycjach literatury służą przykłady zamieszczone w tekście. Każdy z rozdziałów został poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym, a następnie dokładnie rozwiązano pewną liczbę przykładów w celu ułatwienia Czytelnikowi korzystania z podręcznika przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań, gdyż ta umiejętność jest najlepszym sprawdzianem dogłębnego opanowania materiału. Oddana do rąk Czytelnika praca obejmuje wraz z uprzednio wydanymi podręcznikami i zawierającymi teorię przedmiotu oraz ćwiczenia laboratoryjne: „Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej” i „Laboratorium statyki i wytrzymałości materiałów”, stanowi całość materiału przewidzianego programem studiów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj