ebook Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. - Adam Pisarczuk

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Niniejsza publikacja stanowi komentarz do podstawowych aktów prawnych dotyczących postępowania w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz obejmuje swą treścią aktualne brzmienie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Publikacja stanowi także szczegółowe omówienie m.in.: 1) cech definicji wypadku przy pracy, wraz z podaniem przykładów powodujących wypadki, 2) cech wypadków zrównanych na równi z wypadkami przy pracy, 3) sytuacji, kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, 4) zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach prewencji wypadkowej, wypłacanego przez ZUS, 4) katalogu obowiązkowego postępowania zespołu powypadkowego w zakresie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, 5) charakterystyki postępowania w sprawie orzekania o chorobach zawodowych, 6) obowiązków pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej. Publikacja przeznaczona dla pracodawców, pracowników służby bhp, pracowników działu kadr, społecznych inspektorów pracy. Komentarz stanowi również doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj