ebook Wypadek przy pracy – i co dalej? Poradnik dla pracownika służby bhp i pracodawcy - Aleksandra Kaźmierczak

Wypadek przy pracy – i co dalej? Poradnik dla pracownika służby bhp i pracodawcy

Gdy zdarzy się w Twojej firmie wypadek przy pracy… Pracodawca, jak stanowią przepisy Kodeksu pracy, ma bezwzględny obowiązek chronić życie i zdrowie swoich pracowników. Jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, toteż jego działania podejmowane w tym kierunku mają na celu zapobieganie wypadkom przy pracy. Z kolei obowiązki pracownika służby bhp to przede wszystkim codzienna troska o bezpieczeństwo pracowników oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowi merytoryczną pomoc dla pracodawcy. Zadanie służb bhp to także czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Komentarz dotyczący wypadków przy pracy obfituje w liczne przykłady i odniesienia do konkretnych sytuacji z życia firm. Problemy te zostały przedstawione w kontekście wykładni prawa (wielokrotnie przywoływane orzecznictwo sądowe). Poradnik, kierowany głównie do pracodawców i służb bhp, poza szczegółowym omówieniem przepisów prawnych związanych z wypadkiem przy pracy zawiera zbiór praktycznych wskazówek dla zespołu powypadkowego (opis niezbędnych działań w procesie ustalania przyczyn takiego wypadku). Jako wieloletni pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, a także specjalista do spraw pracowniczych, autorka porusza kwestie wynikające z doświadczeń i wniosków zdobytych w trakcie pracy zawodowej, a mające zasadnicze znaczenie przy kwalifikowaniu wypadku przy pracy: - czym jest wypadek przy pracy - rodzaje wypadków przy pracy - co może wpłynąć na uznanie wypadku za wypadek przy pracy - badanie wypadku przy pracy – krok po kroku - odpowiedzialność pracodawcy i pracownika służby bhp za zaistniały wypadek przy pracy - świadczenia pieniężne oraz środki odszkodowawcze dla pracowników z tytułu wypadków przy pracy - błędy najczęściej popełniane podczas postępowania powypadkowego i przy sporządzaniu dokumentacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj