ebook Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy - Opracowanie zbiorowe,praca zbiorowa

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop - reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie zmieniają się zbyt często. Mimo tego pracodawcy mają wiele wątpliwości w tej kwestii, zwłaszcza gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane w różnych terminach.  Sygnalizowane wątpliwości i często, jak wykazują kontrole, błędy w ustalaniu wynagrodzeń urlopowych, a po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentów za niewykorzystany przez pracownika urlop, stały się inspiracją do przygotowania tego opracowania.
Publikacja omawia reguły ustalania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu oraz wskazuje odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj