ebook Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950 - Karol Siemaszko

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950

Książka o zawiłych kwestiach prawnych i politycznych wymiaru sprawiedliwości na tzw. Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach powojennych. Autor, opierając się na zachowanych aktach sądowych, zaprezentował tendencje w rozwoju orzecznictwa sądów karnych w pierwszych w tym okresie. Wymownie opisał proces zwiększania ochrony interesów państwa, realizowanej przy pomocy narzędzi prawnokarnych. Wyraziście zarysował praktykę szerokiego stosowania tymczasowego aresztowania w charakterze środka zapobiegawczego, a nawet dodatkowego środka represyjnego. Odnotował dominację orzekania kar więzienia, mimo stosunkowo łagodnej, jak udowodnił, tendencji judykatury w zakresie karania. Zaprezentował usus sięgania w uzasadnieniach wydawanych wyroków do nowych argumentów ideologicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj