ebook Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne - Radosław Tymiński

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne

Książka porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacje w obszarze prawa medycznego. Omówiono w niej takie zagadnienia jak: pozycja prawna lekarzy w systemie ochrony zdrowia; reglamentacja dostępu do zawodu lekarza; wykonywanie funkcji administracyjnych przez lekarzy (wystawianie orzeczeń lekarskich, skierowań, recept lub zleceń na leki oraz zaświadczeń lekarskich); nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza; charakter prawny wykonywania zawodu lekarza.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj