ebook Wychowanie fizyczne - metodyka nauczania i aplikacje. Jak pisać programy autorskie z wychowania fizycznego -

Wychowanie fizyczne - metodyka nauczania i aplikacje. Jak pisać programy autorskie z wychowania fizycznego

Efektywna praca nauczyciela wymaga ciągłego dokształcania, w szczególności dokształcania metodycznego. Wiedza metodyczna nieustannie przyrasta. Wiąże się to nie tylko z badaniami bezpośrednio związanymi z tą dziedziną, ale także z rozwojem różnych dyscyplin naukowych. Poza tym, że na bieżąco są tworzone i weryfikowane nowe środki oddziaływań, istnieje także konieczność modyfikacji starszych aplikacji. Wynika ona m.in. z przyrostu wiedzy w innych dyscyplinach. Coraz więcej wiemy np. o mechanizmach i strategiach nauczania ruchu, uwarunkowaniach rozwoju zdolności motorycznych, psychologicznych skutkach oddziaływania niektórymi środkami, fizjologicznych reakcjach na wysiłek fizyczny itp. Stąd też rozwój wiedzy metodycznej wyznaczony jest przez różne czynniki. Do rozwoju zagadnień z zakresu metodyki niezbędny jest jeszcze jeden czynnik: ich bieżąca weryfikacja w obszarze praktyki wychowania fizycznego. Opinie nauczycieli-praktyków stanowią tu kluczowy element. Są one swoistym wskaźnikiem powodzenia niektórych aplikacji metodycznych. Oddając do rąk Państwa tę pracę, wyrażamy nadzieję, że pobudzi ona do twórczej refleksji oraz wymiany poglądów na temat różnych aspektów metodyki nauczania wychowania fizycznego. W pracy znajdziecie Państwo opracowania znanych polskich badaczy kultury fizycznej, w tym metodyki wychowania fizycznego oraz przykładowe konspekty lekcji. Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak (fragment wstępu)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj