ebook Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności -

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    FNCE

  • Format:PDF
... Rozwój zagrożeń militarnych, jak i niemilitarnych potęgowanych przez globalizację i technologie informacyjne, stawia przed państwem i społeczeństwem trudne zadanie zagwarantowania bezpieczeństwa w różnych wymiarach, wykraczających znacznie poza obszar obronności. Podzielając ten pogląd, w przedstawionej Czytelnikowi pracy sprecyzowano jako zadania badawcze sformułowanie pogłębionych odpowiedzi na problemy związane z określonymi obszarami bezpieczeństwa i obronności... Ze wstępu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj