ebook Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce -

Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce

Niniejsza monografia koncentruje się na wybranych aspektach rozwoju społeczno- gospodarczego, w tym istotnych problemach naszego kraju i regionu – szeroko rozumianej Lubelszczyzny. W publikacji poruszono zagadnienia finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego przez instrumenty parabankowe oraz obligacje przychodowe, empirycznej analizy dysfunkcji przestrzennej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, lokalnej strategii podatkowej, kształtującej konkurencyjność inwestycyjną gminy,wpływu reformy systemu ochrony danych osobowych w 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, wsparcia start-upów technologicznych i źródeł ich finansowania, dylematów innowacyjności eksportu, zarządzanie klastrem jako ekosystemem w ramach przemysłu 4.0, czy też pracy jako kategorii ekonomii narodowej w koncepcji Stanisława Głąbińskiego

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj