ebook Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej - Leszek Opyrchał,Stanisław Lach,Aleksandra Bąk

Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej

Na rynku księgarskim brak było do tej pory publikacji, która w sposób komplementarny poruszałaby problematykę inżynierii wodnej. Lukę tę wypełnia niniejszy podręcznik łączący w sobie zagadnienia z czterech dziedzin: hydrologii, hydrauliki, hydrotechniki i gospodarki wodnej. W kolejnych rozdziałach podano: wiadomości ogólne o obiektach hydrotechnicznych i zasadach ich klasyfikacji, podstawowe metody obliczania wartości hydrologicznych na potrzeby wymiarowania obiektów hydrotechnicznych, podstawowe obliczenia z hydrauliki dotyczące: koryt otwartych, przelewów, niecki wypadowej oraz mostów i przepustów, zasady wymiarowania obiektów hydrotechnicznych, w tym obliczenia filtracji pod obiektami i obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe. Książka może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów inżynierii środowiska oraz budownictwa o specjalności budownictwo wodne. Może również być uznana za kompendium podstawowej wiedzy dla projektantów oraz specjalistów w zakresie eksploatacji obiektów hydrotechnicznych

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj