ebook Wybrane elementy taktyki werbowania i współpracy z osobowymi źródłami informacji - Krzysztof Horosiewicz

Wybrane elementy taktyki werbowania i współpracy z osobowymi źródłami informacji

WSTĘP Współpraca z osobowym źródłem informacji (OZI) jest podstawową, jedną z najczęściej stosowanych metod czynności operacyjno-rozpoznawczych. Efektywność tej współpracy ma bezpośredni wpływ na rozpoznanie, którego brak redukuje drastycznie potencjał zdobywania informacji, uniemożliwiając wykrywanie zarówno podstawowych, najbardziej dokuczliwych kategorii przestępstw, jak i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka zwraca przy tym uwagę na fakt, że korzystanie z pomocy OZI nie jest ograniczone klauzulą subsydiarności oraz że — w przypadku Policji — nie zostało zawężone przedmiotowo ani podmiotowo...Rozdział 1 TYPOWANIE I DOBÓR OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI 1.1. Celowość pozyskania 1.2. Ocena możliwości pozyskania. Motywy werbunku 1.3. Zidentyfikowanie i wybór motywów werbunku Rozdział 2 PRZYGOTOWANIE DO NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY 2.1. Strategia werbunku 2.2. Wykorzystanie kombinacji operacyjnej 2.3. Taktyka rozmów werbunkowych Rozdział 3 PROWADZENIE WSPÓŁPRACY Z OSOBOWYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI 3.1. Etap adaptacji i wdrażania do współpracy 3.2. Etap stabilnej współpracy 3.3. Motywowanie w trakcie współpracy Rozdział 4 KONTROLOWANIE OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI 4.1. Istota, cel i zakres kontrolowania 4.2. Wychwytywanie kłamstwa 4.3. Metody i środki kontrolowania Rozdział 5 NADZÓR PRZEŁOŻONYCH NAD POZYSKIWANIEM OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI I WSPÓŁPRACĄ Z NIMI 5.1. Pojęcie, cel i rodzaje nadzoru 5.2. Funkcje i zasady nadzoru 5.3. Sposoby i środki sprawowania nadzoru 5.4. Kontrolowanie i ocenianie w ramach nadzoru 5.5. Kryteria skutecznego nadzoru 5.6. Zakres nadzoru

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj