ebook Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Konrad Wróblewski

Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Monografia podejmuje problematykę wyboru środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zagadnienie to ma szczególny wymiar praktyczny, gdyż każde postępowanie egzekucyjne dąży w swojej istocie do realizacji nałożonego na zobowiązanego obowiązku za pomocą ustawowych środków przymusu. Problematyka podjęta w pracy posiada bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości organu egzekucyjnego skutecznego doprowadzenia do wykonania obowiązku publicznoprawnego oraz z punktu widzenia istnienia gwarancji ochrony praw zobowiązanego szczególnie w płaszczyźnie poszanowania jego minimum egzystencji. Wybór środka egzekucyjnego przez organ egzekucyjny jest materią wielowymiarową – determinowany jest zarówno elementami prawnymi, jak i okolicznościami stanu faktycznego.. Autor w sposób pełny z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa sądowego przedstawił zagadnienie granic swobody organów egzekucji administracyjnej wyboru środków egzekucyjnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj