ebook Wszystko o angielskich czasownikach - Radosław Więckowski

Wszystko o angielskich czasownikach

Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku.

Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym.

 

Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania:

He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić.

He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić. = Sprawił, że dalej to robili.

 

Różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim:

I see him sleeping. Widzę, że śpi.

I saw him sleeping. Widziałem, że śpi/spał.

I will see him sleeping. Zobaczę go, jak będzie spał.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj