ebook Wszystko o angielskich czasownikach - Radosław Więckowski

Wszystko o angielskich czasownikach

• Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku • Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym • Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania: He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić. He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić. = Sprawił, że dalej to robili. • Różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim: I see him sleeping. Widzę, że śpi. I saw him sleeping. Widziałem, że śpi/spał. I will see him sleeping. Zobaczę go, jak będzie spał.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj