ebook Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych - Mariusz Jędrzejko

Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do pedagogów szkolnych, nauczycieli, osób zajmujących się pracą z młodzieżą a także dla studentów kierunku pedagogika, zwłaszcza specjalności pedagogika społeczna, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika penitencjarna. Mamy nadzieję, że zainteresuje ono również słuchaczy innych kierunków (psychologii, socjologii) oraz młodych pracowników naukowych zajmujących się diagnozą i analizą zaburzeń wychowawczych i uzależnień. Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj