ebook Współczesne problemy zarządzania organizacjami -

Współczesne problemy zarządzania organizacjami

Zachodzące obecnie zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym w istotny sposób determinują proces zarządzania organizacjami i przyczyniają się do modyfikacji ich struktur. Zarówno przedsiębiorstwa, jak też organizacje sfery publicznej stoją współcześnie przed wyzwaniem poszukiwania nowych rozwiązań w procesie zarządzania, które pozwolą im na skuteczną realizację celów, zdobycie przewagi konkurencyjnej i sprostanie wymaganiom otoczenia. Monografia składa się z trzynastu rozdziałów, w których młodzi naukowcy z ośrodków naukowych z całej Polski zaprezentowali swoje rozważania na temat różnorodnych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. W opracowaniu zawarte są zarówno rozważania teoretyczne, dokonane w oparciu o studia literatury przedmiotu, jak również praktyczne, będące efektem przeprowadzonych badań.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj