ebook Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych -

Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Impuls

  • Format:PDF

Prezentowana publikacja stanowi zbiór prac autorów z różnych środowisk akademickich. Książka ma charakter publikacji teoretyczno-empirycznej i dotyczy wybranych problemów społecznych. W prezentowanej publikacji zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego, a także tematy związane z rodziną, ze zdrowiem, z rehabilitacją osób chorych i niepełnosprawnych, z jakością życia, a także problemy związane z bezdomnością i rolą dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Celem książki jest ukazanie tylko niektórych problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo, aby zwrócić uwagę na powagę i możliwości rozwiązań.

Prezentowana publikacja zawiera podrozdziały również w języku rosyjskim oraz angielskim. Niektóre artykuły obcojęzyczne nie zawierają abstraktów w języku polskim.

W niniejszej książce zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego i codzienności, która opisuje rzeczywistość.

Kolejne zagadnienia to: rodzina i jej funkcje, zwłaszcza rola w kształtowaniu systemu wartości, praca socjalna z rodziną oraz przemoc wobec dzieci w rodzinie.

Następnie poruszono tematy związane ze zdrowiem, radością życia, czyli optymistycznym nastawieniem, zdrowym stylem życia oraz podejściem nauczycieli do edukacji zdrowotnej. Ze zdrowiem wiążą się problemy osób starszych i ich roli oraz sensu życia. Dobre zdrowie to również pewne cechy osobowości, które wpływają na powodzenie w życiu, pomagają osiągnąć sukces zawodowy. W kolejnych artykułach są rozważane: zagadnienie jakości życia ludzi żyjących w stresie i tych, których życie jest w znacznym stopniu wolne od tego czynnika, problem samooceny, rozumienia sukcesu w życiu przez ofiary przemocy.

Dalej są podejmowane kwestie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Omówiono kolejno: komputer, bajkoterapię i hipoterapię, ich funkcje, rodzaje, klasyfikacje i rolę w leczeniu osób pełno- i niepełnosprawnych.

Ostatni temat w prezentowanej publikacji dotyczy bezpieczeństwa osób bezdomnych i zagrożeń kryminalnych oraz roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Wymienione zagadnienia są tylko małą cząstką problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo polskie. Każdy z nich można rozwiązać, wymaga to jednak dobrej woli ze strony społeczeństwa i władz państwowych.

Wstęp ................................................................................................................... 9 Irina Surina Wartościujący wymiar przestrzeni społecznej ........................................ 11 Kazbiek Gajsanow Podstawowe podejścia metodyczne stosowane w badaniach wartości etnicznych .......................................... 27 Bożena Kołakowska The student in a multicultural environment Uczeń w środowisku wielokulturowym .................................................. 37 Monika Lipner Codzienność jako kategoria opisu rzeczywistości .................................. 45 Małgorzata Jarecka-Żyluk Po co komu rodzina Miniprzyczynek do maxidyskusji ...................... 57 Małgorzata Słowik Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną ................................................ 69 Dorota Kiełb-Grabarczyk Wpływ rodziny na system (anty)wartości współczesnej młodzieży ............................................................................. 81 Grażyna Durka Przemoc wobec dziecka w rodzinie .......................................................... 95 Agnieszka Zalewska-Meler W poszukiwaniu nowych kategorii pedagogicznych – mariaż zdrowia i radości życia ................................................................ 105 Ewa Kasperek-Golimowska Anna Gulczyńska Współczesna edukacja zdrowotna. Kontrowersje i wyzwania .......... 113 Anna Rożnowska Podmiotowe obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej ........................................................................ 127 Lucja Lassota Senior i jego wsparcie we współczesnej kon guracji międzypokoleniowej ................................................................................. 139 Maria Aleksandrovich Future Ballet Dancers: Personality Traits and their Correlation To Professional Success Przyszli tancerze baletowi. Cechy osobowości i ich korelacja z sukcesem zawodowym .......................................................................... 151 Joanna Żeromska-Charlińska Rozumienie realnie przeżytych doświadczeń przez o ary przemocy .............................................................................. 165 Otakar Fleischmann Aggress and self-esteem Wybuchy agresji oraz samoocena ........................................................... 177 Marta Gliniecka Rola komputera w życiu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością na przykładzie przewlekle chorych ..... 183 Agnieszka Dul Wpływ rehabilitacji ruchowej, a w szczególności hipoterapii (i terapeutycznej jazdy konnej) na człowieka niepełnosprawnego fizycznie i umysłowo ......................................................................................... 189 Jolanta Karbowniczek Mariusz Grabowski Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych .................................................. 207 Anetta Jaworska Zagrożenia kryminalne w percepcji osób bezdomnych ...................... 219 Marek Stefański Wizja dzielnicowego w perspektywie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej ............................... 231

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj