ebook Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego - Katarzyna Możdżeń

Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego

W pracy podjęto próbę poznania mechanizmów regulacji oraz modyfikacji przebiegu wybranych procesów życiowych trzech pospolitych gatunków mchów: Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm., Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., w odpowiedzi na działanie ozonu w warunkach zróżnicowanego składu spektralnego światła.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj