Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych -

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

0,0

Inspiracją do powstania książki była dyskusja, jaka wywiązała się w sekcji X podczas VII Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu, który odbył się pod hasłem „Po życie sięgaj nowe. Teoria i praktyka edukacyjna". Sekcja X została zarezerwowana niemal w całości na prezentację osiągnięć praktyków, głównie tych, którzy posługują się w swej działalności teorią pedagogiczną. W niniejszej publikacji zaprezentowano udane inicjatywy edukacyjne, teksty tych, którym się udało. Mogą one posłużyć jako źródło inspiracji, przykłady odwagi w zmaganiu się w urzeczywistnianiu dobrej edukacji. A sukces edukacji to sukces nas wszystkich. Głęboko wierzymy, że takich ludzi jest wielu, wielu więcej...Wprowadzenie / 7 Część I: Wokół projektów edukacyjnych Beata Bochnia: Realna dostępność środków unijnych a teoretyczne założenia programów pomocowych / 19 Jolanta E. Kowalska: Pozytywne doświadczenia z realizacji edukacji olimpijskiej przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w placówkach oświatowych / 43 Piotr Plichta: Polsko-norweski projekt ROBUSD jako przykład oferty pedagogiki akademickiej dla praktyki edukacyjnej / 59 Teresa Giza, Lidia Pasich: Jak rozwijał się projekt „Taki jak Mozart?" / 75 Bogdan Ogrodnik: Pozaszkolna edukacja ekologiczna jako ścieżka rozwojowa dzieci i młodzieży / 89 Część II Innowacyjne programy i praktyki edukacyjne Joanna Sosnowska: Jak tworzyć przyjazne przedszkole? Sugestie praktyka / 109 Marek Budajczak: Indywidualne i społeczne pozytywy polskiego zaangażowania w edukację domową / 125 Robert Mazelanik: Nauka czytania dla chłopców. Problem edukacyjnej luki płci i propozycja metody stosowanej w szkole dla chłopców „Żagle" / 139 Piotr Krakowiak: Od bierności do społecznego zaangażowania na przykładzie programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać" (z perspektywy organizatora - animatora - moderatora) / 153 Mariusz Budzyński: Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności - 15 lat doświadczeń szkół ALA / 185 Część III Nowatorzy w edukacji Katarzyna Smulska: Koncepcja szczęśliwej szkoły Aleksandra Sutherlanda Neilla / 203 Aleksander Nalaskowski: Artysta edukacji - Jacek Beszczyński / 209 Katarzyna Szymala: Partycypacyjny model zarządzania. Rola dyrekcji szkoły: wspieranie nauczyciel / 213 Autorzy / 229

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj