ebook Wokół słów i znaczeń V -

Wokół słów i znaczeń V

Słowotwórstwo w różnych odmianach języka

Książka stanowi piąty tom z serii „Wokół słów i znaczeń”, przygotowany jako pokłosie konferencji z serii „W świecie słów i znaczeń”, która odbyła się w dniach 16–17 maja 2011 r. Konferencje te, poświęcone pamięci Profesora Bogusława Krei, gromadzą co dwa lata badaczy słowotwórstwa polskiego i innosłowiańskiego, opisujących system słowotwórczy i teksty językowe zarówno w aspekcie synchronicznym, jak i diachronicznym.
Niniejsza książka dotyczy słowotwórstwa w różnych odmianach języka (dawnego i współczesnego). Składa się z 26 artykułów układających się w sześć kręgów problemowych: słowotwórstwo w kodzie pisanym i mówionym, słowotwórstwo języka ogólnego i potocznego, słowotwórstwo socjolektalne, słowotwórstwo odmiany publicystycznej i reklamowej, słowotwórstwo odmiany artystycznej, słowotwórstwo onomastyczne. Odmiany języka – głównie polskiego, ale też kaszubskiego, górnołużyckiego i niemieckiego – których słowotwórstwo poddano tu analizie, wyróżnione zostały na podstawie różnych kryteriów i nie tworzą zamkniętej całości, ale odzwierciedlają rodzaj słowotwórczych zainteresowań współczesnego językoznawstwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj