ebook WOJSKO POLSKIE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI - Wiesław Otwinowski

WOJSKO POLSKIE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI

Państwo polskie utrzymuje ciągłą zdolność do obrony, wykorzystując do tego wszystkie dostępne środki i podporządkowując jej działania polityczne, gospodarcze, dyplomatyczne i wojskowe. Zapewnienie obrony państwa będzie realizowane przez własny potencjał militarny oraz sprawnie działający i permanentnie doskonalony system obronny państwa. Polacy są zdecydowani bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej oraz przeciwstawić się każdej agresji. Poziom zdolności obronnych RP jest wypadkową potrzeb narodowych i zobowiązań sojuszniczych

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj