ebook Wobec wyzwań jutra - Stanisław Jędrzejewski,Andrzej K. Koźmiński,Antoni Z. Kamiński,Lech W. Zacher,Jan Barcz,Kazimierz M. Słomczyński,Włodzimierz Siwiński,Kazimierz W. Frieske,Bartłomiej Kamiński,Lidia D. Czarkowska,Krzysztof Zagórski,Andrzej Waśkiewicz,Robert Chrabąszcz,Joanna Kurczewska,Juliusz Gardawski,Piotr Chmielewski,Krystyna Janicka,Mirosława Marody,Janusz Mariański,Stanisław Mazur,Witold Morawski,Andrzej Kojder,Andrzej Lubbe,Irena Borowik,Jerzy Cieślik,Darek Niklas,Jerzy Wilkin

Wobec wyzwań jutra

Prof. dr hab. Witold Morawski socjolog, kierownik Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; visiting professor/scholar na uniwersytetach w Berkeley, Bloomington, Indianapolis, Toronto, Sapporo, Bielefeld, Kolonii, Oksfordzie i Moskwie; jego zainteresowania badawcze skupiają się m.in. na socjologii i kulturze organizacji, antropologii, teorii zmiany społecznej, ekonomii rozwoju, teorii organizacji i zarządzania, globalizacji oraz transformacji ustrojowej; autor i współautor kilkuset publikacji, m.in. Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski (2012), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje (2010), Modernizacja Polski. Struktury Agencje Instytucje (red., 2010).
W opracowaniu zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu myślenia i działalności Polaków w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych zarówno w kontekście mijającego 25-lecia, jak i wyzwań bliskiej przyszłości. W opublikowanych tu tekstach można spotkać wątki konfrontacyjne, ale nade wszystko uderza przekonanie, że istnieje potrzeba naprawy porządku społecznego, w którym żyjemy.
Oprócz zgromadzonej wiedzy naukowej w książce ujawniane są rozmaite troski obywatelskie. Jedną z nich jest stan dyskursu publicznego, na który autorzy mają krytyczne spojrzenie. Pokazują, jak kierować go na tory bliższe potrzebom społecznym, co wymaga realistycznego definiowania problemów. Bywa to trudne w warunkach rosnących aspiracji ludzi, a zarazem łatwości składania obietnic bez pokrycia przez partyjnych kandydatów do sprawowania władzy we współczesnych demokracjach.
Wśród autorów dominują socjolodzy, ale zarówno oni, jak i ekonomiści oraz teoretycy zarządzania przygotowali wypowiedzi naświetlające kwestie potrzeb życiowych czy wyzwań przyszłości z wykorzystaniem wiedzy z różnych nauk społecznych i humanistycznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj