ebook Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli - Monika Bekas

Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli

W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu metod i sposobów skutecznej windykacji należności. Autorka przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania i minimalizowania ryzyka powstawania nieuregulowanych należności oraz wskazuje skuteczne narzędzia egzekwowania zobowiązań dłużników. Praktyczne rady zawarte w publikacji pomogą wierzycielowi skutecznie i zgodnie z prawem negocjować spłatę zadłużenia. Książka zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • dlaczego konsumenci i przedsiębiorcy nie regulują zobowiązań w terminie; • jak minimalizować ryzyko powstania przeterminowanych należności; • jak weryfikować zdolność finansową klientów; • jak skutecznie odzyskiwać nieuregulowane należności od dłużników; • jak negocjować spłatę zadłużenia. Autorka opisuje także nieetyczne praktyki dłużników działających na szkodę wierzycieli oraz podaje wskazówki, jak negocjować spłatę zadłużenia zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Dodatkowo porusza zagadnienia dotyczące psychologii dłużnika i filozofii działania wielu podmiotów na rynku. Publikacja powstała na podstawie doświadczeń zawodowych autorki oraz innych przedsiębiorców, których miała okazję poznać w swojej pracy. Zagadnienia teoretyczne zostały poparte licznymi studiami przypadków i przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki działania wielu podmiotów gospodarczych. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, osób planujących założyć firmę oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i jego płynnością finansową. Zainteresuje również komorników, adwokatów i radców prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj