ebook Wierzytelności pieniężne w firmie. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym) - Anna Borysewicz

Wierzytelności pieniężne w firmie. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym)

Jak skutecznie odzyskać należności pieniężne? Przedstawiamy praktyczny poradnik, w którym omówiono szereg możliwości na wyegzekwowanie zapłaty od dłużnika, począwszy od pisma wzywającego do zapłaty, przez postępowanie sądowe, po postępowanie egzekucyjne. Autor krok po kroku wyjaśnia poszczególne możliwości, procedury postępowania, ilustrując je licznymi przykładami oraz wzorami przydatnych dokumentów. W publikacji m.in.: *przedsądowe wezwanie do zapłaty, *potrącenie/kompensacja należności pieniężnych, *cesja/przelew wierzytelności, *zmiana dłużnika, *mediacja, *zawezwanie do próby ugodowej, *postępowanie: zwykłe, gospodarcze, uproszczone, *postępowanie o wydanie nakazu zapłaty, *formy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (weksel, hipoteka, zastaw, poręczenie, poddanie się egzekucji), *postępowanie zabezpieczające, *postępowanie egzekucyjne, *skarga pauliańska, *sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem na żądanie wierzyciela, *dochodzenie zapłaty w postępowaniu karnym. Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny z wzorami dokumentów w edytowalnej formie (m.in.: wezwanie do zapłaty, umowa przelewu wierzytelności, umowa o przeprowadzenie mediacji, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, pozew o zapłatę, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, deklaracja wekslowa, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wniosek o stwierdzenie prawomocności i nadanie klauzuli wykonalności). Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj