ebook Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty - Kamila Sierzputowska,Sławomir Sadowski,Albert Kotowski,Krzysztof Garczewski

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj