ebook Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie - Cezary Dominiak

Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano rozwój zarządzania strategicznego oraz omówiono główne nurty w zarządzaniu strategicznym. W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawy teoretyczne wielokryterialnego wspomagania decyzji. Omówiono charakterystykę sytuacji decyzyjnej, pojęcia celów i kryteriów oceny. Opracowana procedura wspomagania podejmowania decyzji strategicznych została przedstawiona w rozdziale trzecim. Metodyka wspomagania wyboru wariantów decyzji z wykorzystaniem scenariuszy przedstawiona została w rozdziale czwartym. Ostatni rozdział pracy zawiera przykład zastosowania opracowanej metodyki wspomagania decyzji w problemie podejmowania decyzji strategicznej wynikającej z realizacji przyjętej wcześniej strategii.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj