ebook Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego - pod redakcją:,Wojciech Dornowski

Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego

Wydanie monografii: „Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego” było możliwe dzięki doświadczeniom forum naukowo-badawczego i projektowego, jakim się stała konferencja ARCHBUD – PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, organizowana przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Celem konferencji ARCHBUD było stworzenie płaszczyzny współpracy specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów, inżynierów budownictwa i konstruktorów. Cennym rezultatem tej współpracy jest możliwość szerszego wykorzystania wyników badań naukowych i doświadczeń praktyków w zakresie następujących zagadnień: – wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy, – architektura obiektów wielkoprzestrzennych, – walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych, – projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu, – problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe, – problemy kształtowania i obliczania konstrukcji, – problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, – instalacje budowlane. W pięciu rozdziałach monografii „Wieloaspektowe problemy projektowania architektonicznego” wydzielono te zagadnienia, które dotyczą wybranych aspektów projektowania architektonicznego. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się architekturą. Jej adresatem są studenci, architekci i pracownicy naukowi różnych specjalności architektonicznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj