ebook Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Anna Skórska

Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Celem publikacji jest ustalenie tendencji w zakresie kształtowania się struktur zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzochłonnych usług biznesowych (Knowledge Intensive Business Services), ich produktywności oraz kierunków i dynamiki zachodzących zmian. Realizacja tak sformułowanego celu wymaga: - wyjaśnienia przyczyn rozwoju sektora usług i jego rosnącego znaczenia we współczesnych gospodarkach, ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwoju KIBS, - analizy wieloczynnikowej wskaźników strukturalnych w obszarze wiedzochłonnych usług biznesowych w Polsce, - odniesienia poziomu rozwoju sektora usług, a szczególnie KIBS w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej, - opracowania scenariuszy rozwoju KIBS w Polsce. Wyjaśnienie przyczyn rozwoju sektora usług oraz przechodzenia do gospodarki wiedzy stanowi wprowadzenie do analizy wiedzochłonnych usług biznesowych. Rezultatem diagnozy jest zbiór problemów, odzwierciedlający stan i perspektywy rozwoju KIBS w Polsce.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj