Wezwanie pracownika do sądu lub urzędu - obowiązki pracodawcy - Joanna Kaleta

Wezwanie pracownika do sądu lub urzędu - obowiązki pracodawcy

0,0

"Z e-booka można dowiedzieć się m.in.: Czy wynagrodzenie potrąca się także za czas dojazdu; Jak ewidencjonować czas stawienia się w sądzie lub urzędzie; Czy zwolnienie zależy od charakteru, w jakim pracownik ma się stawić (np. świadka, powoda, pozwanego); Czy pracodawca płaci za czas zwolnienia; Na jakiej zasadzie sąd lub organ zwraca utracone zarobki; Jak oblicza się utracone zarobki - przykład; Jak może wyglądać zaświadczenie o zarobkach - wzór."

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj