ebook Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy… W kręgu kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego - Maria Berkan-Jabłońska

Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy… W kręgu kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego

Utwory, które przywoływane są na kartach tej książki, a także okoliczności ich powstania i recepcji, dobitnie potwierdzają, że dotychczasowe podziały literatury były niedoskonałe. W ich efekcie bowiem – w imię tzw. arcydzielności romantycznej – pomijano, usuwano w cień, wyrzucano na margines (lub nawet poza) znaczny obszar literatury domowej, brulionowej, „szeptanej”. Pewne więc redefinicje historii kultury są przy tej okazji nieuniknione. […] Szkice z tego tomu nie pretendują do stworzenia całościowego obrazu kobiecego pisania między 1830 a 1865 rokiem. Przeciwnie, pokazują bardzo rozmaite ścieżki, którymi podążały autorki pragnące wziąć udział w życiu kulturalno-literackim narodu pozbawionego przemyślanego i systemowego wsparcia. Ze Wstępu Monografia dotyczy literatury tworzonej przez kobiety w okresie międzypowstaniowym XIX wieku – dziś już w większości zapomnianej albo słabo pamiętanej. Szkice zawarte w tomie stanowią ważne uzupełnienie obrazu tamtych czasów. Autorka zastanawia się, na czym polega specyfika owych literackich propozycji na tle różnych tendencji epoki. Podkreśla, że ich obecność w obrębie polskiego piśmiennictwa wydaje się istotna nie tyle z racji prezentowanych wartości artystycznych lub estetycznych, ile raczej świadectwa kulturowego partnerstwa. Ponadto czytelnik ma szansę przyjrzeć się sylwetkom kobiet, które mimo wielu ograniczeń uparcie podejmowały pracę twórczą – autorka kreśli je wyposażona w naukowy warsztat, ale robi to zarazem z niewątpliwą pasją.Wstęp 7 Świat przeżyć teatralnych 1. połowy XIX wieku we wspomnieniach kobiet (Rautenstrauchowej, Hoffmanowej, Felińskiej, Błędowskiej, Puzyniny, Walewskiej i innych) 13 1. Arystokratka w podróży – Łucja Rautenstrauchowa 14 2. Rejestry zawodowej pisarki – Klementyna Hoffmanowa 18 3. Przyjaciółki z Wołynia – Henrietta Błędowska i Ewa Felińska 24 4. Litewska hrabina – Gabriela z Güntherów Puzynina 31 5. Patriotki w teatrze – Bogusława Mańkowska i Aniela Walewska 36 Noce i sny kobiece 45 1. Noc wśród natury. Między lękiem a zachwytem – ku opiece Boga 46 2. Noc tęsknot i noc rozliczeń 50 3. Noc – czas refleksji macierzyńskiej 54 4. Noc artystki, pisarki, kreatorki 58 5. Noc decyzji 60 „Ja, poetka”. O kilku kwestiach autorskiej podmiotowości w kobiecej liryce doby romantyzmu 65 1. Narcyza Żmichowska (1819–1876) 66 2. Poetessa Deotyma (1834–1908 76 3. Kazimiera Komierowska (1829–1863) 85 4. Seweryna Duchińska (1816–1905) 90 Style odbioru sztuki w zapiskach pamiętnikarskich Łucji z Giedroyciów Rautenstrauchowej (na tle wypowiedzi innych autorek 1. połowy XIX wieku) 99 1. Lektury i wzory estetyczne 102 2. Oczekiwania wobec sztuki, sztuka idealna 106 3. Sztuka jako sposób projekcji rzeczywistości. Estetyzacja codzienności 109 4. Wrażliwość malarska a własny styl Rautenstrauchowej 111 5. Preferencje 113 6. Zadania odbiorcy sztuki 120 7. Sztuka a życie 121 „Niewieście czułostkowości”. Hersylia Ewy Felińskiej 125 1. „Niewieście czułostkowości” 125 2. Autorka 127 3. Powieść o opresji kobiety 129 4. Na pograniczu 138 Józefy Prusieckiej zmagania z romantyzmem 141 1. Nowa Safo (1815–1887) 141 2. Głos minstrela 143 3. „Lecz gdzież się zapędziłam!…” 146 4. „Śmierć mnie nie trwoży” 151 O kilku zapomnianych pomysłach literackich Karoliny z Hołowniów Swarackiej 155 Kreacje kobiece w powieściach Józefy ze Śmigielskich Dobieszewskiej 173 Świat pamięci Liny Mańkowskiej 221 Wybrana bibliografia 247 Nota bibliograficzna 259 Indeks nazwisk 261 Spis rycin 271 Summary 273

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj