ebook Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście elastycznych form zatrudnienia. Perspektywa interesariuszy - Magdalena Kot-Radojewska

Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście elastycznych form zatrudnienia. Perspektywa interesariuszy

Postrzeganie pracowników w organizacjach zmieniało się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś kapitał ludzki to najważniejszy zasób każdej organizacji, o który trzeba dbać i który należy rozwijać. Szczególnie jest to istotne w kontekście trudności firm w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, nie tylko pod względem odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ale przede wszystkim postaw, elementem których jest lojalność czy zaangażowanie. Skoro ludzie w organizacji są najważniejsi. Celem każdej powinno być dążenie do wzmacniania i rozwijania tego zasobu, ponieważ to on przesądza o przewadze konkurencyjnej organizacji oraz jej innowacyjności i efektywności. Wymaga to dostrzeżenia potencjału tkwiącego w ludziach, ich wiedzy i zdolności, ale też wartości i postaw. Głównym celem pracy stało się wykazanie, czy i jak elastyczne formy zatrudnienia wpływają na wartość kapitału ludzkiego w organizacji. Jeśli mają wpływ, to czy wzmacniają ten kapitał, czy też wręcz przeciwnie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj