ebook W przededniu II wojny światowej - Lech Wyszczelski,Aneta Niewęgłowska

W przededniu II wojny światowej

Zakończenie I wojny światowej oraz podpisany traktat wersalski w 1919 r. miał być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. Jednak już w 1925 r. układy lokarneńskie spowodowały wyłom w tej koncepcji bezpieczeństwa. Mocarstwa zachodnie potraktowały różnie granicę zachodnią i wschodnią Niemiec. Zaostrzyło to apetyty rewizjonistów niemieckich na możliwość odzyskania utraconych terenów. […] Przejęcie władzy przez Hitlera w 1933 roku oznaczało jawne przystąpienie tego państwa do zbrojeń i rewizji traktatu wersalskiego. […] Co więcej, w sierpniu 1939 roku zawarty został układ Ribbentrop-Mołotow. II wojna światowa rozpoczęła się z początkiem września 1939 roku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj