ebook W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postepowań sądowych -

W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postepowań sądowych

Autorzy skupiają się na nowelizacji kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego. Dokonują również oceny przepisów pozakodeksowych i formułują wartościowe wnioski de lege ferenda. W pierwszym rozdziale zawarto moc refleksji dotyczących fundamentalnych zagadnień polskiej procedury karnej. Badania Autorów skupiają się wokół problemów: prawa oskarżonego do obrony; elektronicznej rejestracji rozpraw karnych; szybkości i rzetelności postępowania karnego; odmienności postępowania prywatnoskargowego oraz obecności oskarżonego na rozprawie głównej. Następny rozdział poświęcono ważnej kwestii zaskarżenia decyzji procesowych w postępowaniu karnym. Dwa artykuły traktują o nowym środku zaskarżenia – skardze nadzwyczajnej. Ostatni rozdział dotyczy wybranych problemów reformy postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj