ebook W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma „Nowe Tory”. Między tradycją a współczesnością - Dominika Dworakowska

W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma „Nowe Tory”. Między tradycją a współczesnością

Miesięcznik „Nowe Tory” był jednym z ogniw szybkiego rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju prądów w nauczaniu literatury ojczystej i języka narodowego w zaborze rosyjskim. Periodyk skupiał czołowych polskich pedagogów i działaczy oświatowych, którzy celowali w recenzenckich omówieniach nowych podręczników szkolnych, krytycznej i objaśniającej ocenie książek dziecięco-młodzieżowych. W prezentowanej monografii autorka opisuje dzieje warszawskiego czasopisma, określa jego literacką, artystyczną i ideową zawartość treściową, a także ukazuje niepowtarzalne współbrzmienie na jego łamach edukacji polonistycznej i wiedzy z różnych dziedzin. Udowadnia, że periodyk żywo zareagował na przeobrażenia dydaktyki polonistycznej na początku XX wieku. Jednym z filarów jego programu stała się zreformowana edukacja polonistyczna, która obejmowała m. in. nowoczesne metody nauczania, ćwiczenia stylistyczne, wypracowania domowe, a także kwestię smaku estetycznego. Publikację docenią zwłaszcza nauczyciele, studenci polonistyki oraz specjaliści w zakresie edukacji aksjologicznej i psychologii wychowawczej.Wstęp 10 Część I. Profil miesięcznika „Nowe Tory” 20 Rozdział 1. Dzieje pisma 22 Rozdział 2. Program nowoczesnego wychowania i edukacji młodzieży 42 Rozdział 3. Wokół kluczowych zagadnień szkolnych 62 Rozdział 4. Kult psychologii dziecka 80 Część II. Problemy dydaktyki polonistycznej na łamach periodyku „Nowe Tory” 102 Rozdział 1. W kręgu metodycznych artykułów o nauczaniu języka ojczystego 104 Rozdział 2. Dydaktyka literatury 168 Rozdział 3. Metodyka nauki o języku 182 Rozdział 4. Recenzenckie omówienia nowych podręczników szkolnych 220 Rozdział 5. Krytyczna i objaśniająca ocena książek dziecięco-młodzieżowych 250 Zakończenie 288 Bibliografia 296 Résumé 326 Indeks osób 328 Od Redakcji 344

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj