ebook W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V - Ewa Ogrodzka-Mazur,Andrzej Kasperek,Daniel Kadłubiec

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V

Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, cenione przez młodzież wartości w życiu codziennym i znaczenie kultury regionalnej w transmisji międzypokoleniowej. Podjęte rozważania stwarzają zarazem Czytelnikowi z jednej strony – możliwość poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji regionalnej oraz wartości tkwiących w tym regionie, a z drugiej – szanse na otwarcie się na inne społeczności, na inne środowiska kulturowe i/lub inne regiony. Wszyscy Autorzy są zgodni co do tego, że życie oraz twórczość naukowa i literacka Profesora Jana Szczepańskiego potwierdzają słuszność tezy o „życiodajnym efekcie pogranicza”.WPROWADZENIE 5 Jerzy Bartmiński, POLSKI ETOS NARODOWY: PAŃSKI, CHŁOPSKI, MIESZCZAŃSKI…? 8 Danuta Walczak-Duraj, ETOS PRACY CZY KONTRIDEOLOGIA PRACY? 22 Janusz Mariański, WARTOŚCI CODZIENNE I PODSTAWOWE W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY MATURALNEJ W PUŁAWACH 42 Iza Desperak, KOBIETY A KULTURA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO. NA PRZYKŁADZIE DORY KŁUSZYŃSKIEJ 66 Maria Libiszowska-Żółtkowska, JAN SZCZEPAŃSKI 1913–2004. WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 76 Barbara Szczepańska, RYTUAŁY POGRZEBOWE W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA 89 ZAPIS PANELU KULTURA REGIONALNA W ŻYCIU MŁODEGO POKOLENIA – BALAST PRZESZŁOŚCI CZY KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ (spisała Marta Rosół) 105 ZAPIS PROMOCJI KSIĄŻKI KS. PROF. JANUSZA MARIAŃSKIEGO KONDYCJA RELIGIJNA I MORALNA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W LATACH 1988–1998–2005–2017 (RAPORT Z OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH) (spisał Andrzej Kasperek) 136 Malwina Rolka, SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU V EDYCJI WOLNEJ SZKOŁY NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO 175 AUTORZY TOMU 181

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj