ebook VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości - Katarzyna Zasiewska

VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

W książce omówiono w sposób przejrzysty i zrozumiały zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT. Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe, zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi, odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, korekta wartości obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. W opracowaniu znajdują się liczne przykłady i schematy ułatwiające zrozumienie omawianej problematyki. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, audytorów, jak również radców prawnych i urzędników skarbowych. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz uniwersytetów ze specjalnościami z zakresu finansów, rachunkowości i podatków. "Recenzowana praca jest jedną z niewielu pojawiających się na rynku wydawniczym pozycji książkowych, która w kompleksowy i jasny sposób łączy, na wysokim poziomie merytorycznym, dwa obszary wiedzy praktycznej w odniesieniu do podatku od towarów i usług". Prof. dr hab. Janusz Samelak

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj