ebook Uzdatnianie wody, cz. 2 -

Uzdatnianie wody, cz. 2

Wszystko o fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektach uzdatniania wody! W nowym wydaniu podręcznika omówiono kolejne jednostkowe procesy stosowane w technologii uzdatniania wody, przy czym wyjaśniono nie tylko podstawy stosowanych procesów, ale podano także aktualną wiedzę w dziedzinie i szeroko omówiono najnowsze kierunki rozwojowe w technologii wody (procesy zaawansowanego utleniania, ozonowanie katalityczne, proces MIEX, wykorzystanie przepuszczalnych, reaktywnych barier). W tomie II omówiono: * proces wymiany jonowej, * procesy membranowe, * biologiczne metody uzdatniania wody, * uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej, * po raz pierwszy technologie produkcji wód butelkowanych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych takich kierunków, jak: chemia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna. Sięgną po nią także inżynierowie praktycy, pracownicy firm konsultingowych, firm zajmujących się uzdatnianiem wody, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inspektoratów ochrony środowiska.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj