ebook Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce -

Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce

"Opracowanie ""Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce"" jest oryginalnym, syntetycznym ujęciem przyjętej dziedziny badań. Autorzy przeanalizowali problem współczesnej gospodarki miejskiej wielowątkowo, wykorzystując rozmaite metody badawcze i podejścia zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Opisywane przypadki zawierają odniesienia do wykorzystania nowoczesnej technologii (np. RFID), co dodatkowo wskazuje na aktualność i ważkość treści książki, również pod względem polityki innowacyjnej (na poziomie lokalnym). Z punktu widzenia teorii polityki gospodarczej zastosowane pojęcia, systematyzujące daną politykę (politykę rozwoju gminy), są prawidłowe. Wiedza w tym zakresie została w ciekawy sposób zaprezentowana graficznie. Również etapy polityki rozwoju są zasadniczo zgodne ze znanym w literaturze na temat polityki publicznej schematem (policy cycle). Publikacja, oprócz części badań empirycznych, zawiera rozdziały o charakterze porządkującym wiedzę, co nadaje jej cechy podręcznika Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Piecha "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj