ebook Uwarunkowania i dylematy funkcjonowania człowieka we współczesnej organizacji -

Uwarunkowania i dylematy funkcjonowania człowieka we współczesnej organizacji

W wyniku szybko zmieniających się warunków rynkowych w XXI wieku (m.in. kryzysy ekonomiczne, pandemia COVID-19, konflikty wojenne) pojawiają się nowe wyzwania przed organizacjami i ich pracownikami. Mnogość i różnorodność tych wyzwań znalazła swoje odzwierciedlenie w rozważaniach prowadzonych przez autorów tej monografii, przy czym w centrum dociekań znajduje się człowiek, na którego oddziałuje splot czynników zarządczych, społecznych, psychologicznych i prawnych. Celem monografii jest przedstawienie najistotniejszych uwarunkowań funkcjonowania organizacji i jej pracowników oraz uwypuklenie dylematów związanych z pełnionymi rolami. Pracownik staje przed dylematem. Z jednej strony tworzy organizację, która ma być sprawniejsza, przynosić coraz większe zyski właścicielom, a pracownikom dawać możliwość zaspokojenia potrzeb i realizacji ich celów. Z drugiej strony ta sama organizacja ogranicza podmiotowość pracowników, którzy muszą przestrzegać różnych norm i procedur i są niekiedy traktowani jako zasób organizacyjny. Książka składa się z czterech części. Pierwsza przybliża problematykę uwarunkowań zarządczych człowieka w organizacji. Autorzy podjęli wątki związane z szerszym kontekstem zarządczym funkcjonowania człowieka w organizacji. W drugiej znajdują się rozważania nad czynnikami funkcjonowania człowieka sytuowanymi w społecznym kontekście organizacji. Można w tym przypadku mówić o bliższym kontekście, do którego zaliczyć można zaufanie, komunikację i relacje pracownicze, zaangażowanie pracowników, humanizację pracy oraz psychospołeczne uwarunkowania pracy. Część trzecia została poświęcona roli, jaką odgrywają uwarunkowania prawne w funkcjonowaniu organizacji i jej pracowników. Poruszono w niej kwestie stosunku pracy oraz pracy zdalnej. W części czwartej przedstawiono problemy związane z sytuacją postpandemiczną pracowników w organizacji. Monografia adresowana jest do szerokiego grona czytelników, w szczególności do badaczy organizacji, studentów i praktyków zarządzania, którzy poszukują wiedzy o niematerialnych czynnikach wpływających na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Autorzy mają nadzieję, że czytelnicy odnajdą treści inspirujące ich do własnych przemyśleń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnych organizacjach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj