ebook Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami - Kamila Lewandowska,Tomasz Lewandowski,Katarzyna Stróżyk,Anna Szajerka,Andrzej Springer

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym. W publikacji opisano takie zagadnienia, jak: obligatoryjność selektywnej zbiórki odpadów, osiągnięcie poziomów recyklingu, konkretne metodologie wyliczeń, np. zwolnienia w części z opłaty za gospo­darowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowa­nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wybrane zagadnienia wzbogacone zostały o konkretne wzory i przykłady, co niewątpliwie ułatwi zrozumienie zawiłych problemów, a stosowanie znowelizo­wanych przepisów stanie się prostsze dla gmin, firm czy organizacji. Przewodnik pomoże w bardziej efektywnym i zgodnym z obowiązującymi prze­pisami prawa zarządzaniu systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj