ebook Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz - Damian Wąsik

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Publikacja stanowi kompleksową wykładnię przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której omówiono m.in. ustawowe rejestry medyczne i systemy teleinformatyczne, w tym zasady dotyczące udostępniania danych z tych rejestrów i systemów oraz reguły bezpiecznego przetwarzania jednostkowych danych medycznych w rejestrach. Ponadto w komentarzu zaprezentowano: cel i założenia procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce, problematykę minimalnej funkcjonalności rejestrów medycznych oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych, wybrane aspekty praktyczne kontroli systemu informacji. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z informatyzacją służby zdrowia oraz pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych medycznych i ich przekazywanie do systemów teleinformatycznych i rejestrów medycznych. Omówiona w komentarzu problematyka powinna również zainteresować przedstawicieli personelu medycznego, pozyskujących jednostkowe dane medyczne przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj