ebook Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz - Michał Raczkowski,Bartłomiej Falkowski,Artur Grajewski,Jan Prasałek,Maciej Simbierowicz,Tomasz Skoczylas,Marcin Świtkowski

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Publikacja w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), które zastępują dotychczasową ustawę z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.). Regulacje te na nowo kształtują ustrój i zasady wykonywania zawodu komornika sądowego oraz problematykę opłat i kosztów działalności komornika sądowego. W książce Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie kancelarii komorniczych, orzekanie w sprawach komorniczych, wpływ nowych przepisów na sytuację wierzycieli i działania ich pełnomocników przy dochodzeniu roszczeń z wykorzystaniem instytucji wymiaru sprawiedliwości, regulacje dotyczące pracy asesorów oraz rekrutacji aplikantów komorniczych i odbywania przez nich aplikacji. Adresaci: Komentarz jest skierowany do praktyków w dziedzinie egzekucji sądowej: sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników. Może także zainteresować specjalistów z branży zarządzania wierzytelnościami i dochodzenia roszczeń, a także dydaktyków i kandydatów na aplikację komorniczą.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj