ebook Ustawa o grach hazardowych. Komentarz - Marek Wierzbowski,Krzysztof Budnik,Michał Krysik,Stanisław Radowicki

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W książce szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o grach hazardowych, w tym na takie kwestie jak: warunki i ograniczenia urządzania gier hazardowych, uzyskiwanie koncesji, zezwoleń i dokonywanie zgłoszeń organom nadzoru, opłaty, podatek od gier, dopłaty, a także kwestie dotyczące nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy. Opracowanie uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również zawiera bogatą i aktualną bibliografię publikacji krajowych i zagranicznych. Adresaci: Książka przeznaczona jest nie tylko dla organów stosujących prawo i prawników zajmujących się omawianą tematyką, lecz także dla osób prowadzących działalność w zakresie urządzania gier hazardowych oraz podmiotów wspierających taką działalność, w tym agencji reklamowych czy firm informatycznych. Autorami komentarza są cenieni specjaliści od lat zajmujący się świadczeniem usług w zakresie prawnego wsparcia dla krajowych i zagranicznych podmiotów z branży gier hazardowych. Opracowanie jest efektem podsumowania doświadczeń autorów zdobytych poprzez udział w pracach legislacyjnych związanych z ustawą o grach hazardowych oraz w trakcie stosowania jej przepisów w toku postępowań przed organami administracji, sądami krajowymi i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj